CENTRAL VENOUS CATHETER KITS中心静脉导管包

PRODUCT INTRODUCTION

产品简介
1.导管材料具有良好的生物相容性和热塑性,在进入血管后会自  动变软,使得病人获得更高的安全感和舒适度。

2.柔软的蓝色软尖端会降低血管壁受刺激或损伤风险。

3.不透X线的材料带有明确标记,可确保置管的准确性。

4. 连接器上标有明确的尺寸和长度标志,使之更易识别。

5. 稳定可调的缝合翼更加方便导管的固定 注册信息

 

  1. 医疗器械名称:中心静脉导管包

  2. 医疗器械生产企业名称:山东维心医疗器械有限公司

  3. 医疗器械注册证号:国械注准20183030313
规格型号


单腔单包
单腔复合包双腔单包双腔复合包三腔单包三腔复合包
WX401-16

WX Complex401-16

WX402-06WX502-20

WX Complex402-06Y

WX Complex502-20Y

WX703-16WX Complex703-16
WX401-16Y

WComplex401-16Y

WX402-06YWX502-20YWX Complex402-10WX Complex702-16WX703-16YWX Complex703-16Y
WX401-20
WX Complex401-20WX402-10WX702-16WX Complex402-10YWX Complex702-16YWX703-20WX Complex703-20
WX401-20YWX Complex401-20YWX402-10YWX702-16YWX Complex402-16WX Complex702-20WX703-20YWX Complex703-20Y
WX501-16WX Complex501-16WX402-16WX702-20WX Complex402-16YWX Complex702-20YWX703-30WX Complex703-30
WX501-16Y

WX Complex501-16Y

WX402-16YWX702-20YWX Complex502-10WX Complex802-16WX703-30YWX Complex703-30Y
WX501-20
WX Complex501-20WX502-10WX802-16
WX Complex502-10YWX Complex802-16YWX803-16WX Complex803-16
WX501-20YWX Complex501-20YWX502-10YWX802-16YWX Complex502-16WX Complex802-20WX803-16YWX Complex803-16Y
WX701-16WX Complex701-16WX502-16WX802-20WX Complex502-16YWX Complex802-20YWX803-20WX Complex803-20
WX701-16YWX Complex701-16YWX502-16YWX802-20YWX Complex502-20
WX803-20YWX Complex803-20Y
WX701-20WX Complex701-20

WX701-20YWX Complex701-20YCATALOGUE

产品彩页